Без повече шум

Какво означава изразът "Без допълнително закъснение" означава:

Без по-нататъшно раздразнение е популярен израз, който изразява идеята да не се чака нещо повече, да се избягва определена тема и да се стигне до точката, без забавяне или интервали.

Думата delongas се извлича от глагола delongar, което означава закъснение, забавяне, забавяне и задържане. По този начин смисълът на израза е да се избегне постоянството на състоянието на закъснение и забавяне за осъществяване или конкретизиране на определено нещо.

Този израз може да се използва и като предупреждение или предупреждение, така че друг човек да престане да отлага, например, и да започне да изпълнява функцията или дейността, която е тяхно задължение и отговорност.

Пример: "Без повече шум ще представим главния носител на наградата".

Човек, който може да действа или обяснява нещо без забавяне, означава, че той е директен, кратък и че не отнема много време, за да постигне целта си.

На английски език, изразът "без допълнително закъснение" може да бъде преведен, без да се губи първоначалния си смисъл, до: направо до точката или да се направи кратка история в зависимост от контекста.

Виж също: смисъл на отлагането.