Значение на израза Изведнъж

Какво означава внезапно:

Изведнъж се случва внезапно, внезапно действие, което не се очакваше .

Може също да е неясен отговор на въпрос, който изисква „да“ или „не“ като връщане. Например: "отиваш ли утре на партито? Изведнъж ще го направя", което означава, че човек може да отиде, който ще разгледа тази хипотеза.

Думата изведнъж означава това, което е било импровизирано и добавено към предложението "на", което показва непредвидено, което се е случило по непланиран начин или изведнъж.

Казано е и за това, което е спонтанно, което е тласък. Както и в "И внезапно я целуна и тя прие целувката без реакция." Внезапното тук показва как се случва целувката, което е без да предвижда какво ще се случи.

Изведнъж или изведнъж?

Има въпрос как да се напише този израз. Внезапно това е наречието на времето или режима и винаги се разпада: изведнъж. Внезапната форма е грешна.

Синоними на De Repente

  • импровизиран
  • внезапно
  • рязко
  • рязко
  • внезапно
  • внезапно
  • шанс
  • може би
  • може би
  • Може