по течението

Какво е надолу по веригата:

Надолу по течението е посоката, в която текат водите на потока . Това е нормален воден поток от по-висока точка до по-ниска точка.

Надолу е отливът, който е отливът, това е рефлуксът, където морето понижава водите си. От латинското "jusum", което означава "отлив".

Наречената фраза "надолу по веригата " се отнася до страната, в която тече приливът или водното течение. Това е препратката, от гледна точка на наблюдателя, на страната, където текат водите, към устието, което е най-низходящата точка на реката. Тази референтна точка може да се използва за локализиране на град, язовир, водопад, приток, мост и др.

Антонимът на израза "надолу по веригата" е "нагоре по течението ", е посоката "откъде" водят теченията от речния ток. Това е посоката от по-ниска точка до по-висока. Това е също така потопът на прилива, преамарът, потокът, в който морето повдига своите води. Наречената фраза "нагоре по течението " се отнася до страната на източника на реката.

В преносен смисъл, наречените фрази "нагоре" и "надолу по веригата" се използват за означаване на събития преди (нагоре) или след (надолу по веригата) дадена област. се използват особено в точните науки.