повторение

Какво означава да повторим:

Да се ​​повтаря е преходен глагол, който означава да се направи или каже отново . Някои синоними са: повтаряне, подновяване, повторение и т.н.

Този глагол предава идеята за настояване и често се използва, за да се подчертае важността на нещо . Пример: Преди да започне мисията, генералът повтори заповедта си за залавяне на вражеските сили.

За много хора има объркване между повторението и ратифицирането . Ратифицирането означава да се докаже, да се потвърди, да се потвърди, а да се повтори означава да се повтаря. Ex: Жертвата повтори версията си на събитията и свидетелят потвърди това, което каза. В този пример думата "повторен" може да бъде заменена с "повторен" и думата "ратифицирана" с "потвърдено".

На английски език глаголът reiterate се превежда като повторен . Ex: Когато тийнейджърът е бил спрян след сбиване в училище, баща му повтори, че няма да признае такова поведение. Когато тийнейджърът бил спрян след училищна битка, баща му повторил, че няма да признае такова поведение.

Повторете или опитайте отново

Някои съмнения между повторението или връщането са, че този глагол произхожда от латински reiterare . Поради тази причина правилната форма е да се повтори и думата reinterar не е включена в речника на португалския език.