Vdd

Какво е Vdd:

Vdd е съкращение на думата "истина". Това е неологизъм, създаден в неформалните комуникации чрез интернет и който е част от специфичен език, наречен "интернет". Този език често се използва в онлайн чат програми и в социалните мрежи, като основните са: MSN Messenger, Google talk, Facebook, Orkut и Twitter.

Обикновено в този вид комуникация преобладават съкращенията, представляващи форма на опростяване на писането за по-голяма бързина при изработването на текста. При съобщенията, които се обменят между мобилните телефони (обикновено наричани "торпедо"), използването на съкратени думи е подобно.

В случая с Twitter и торпеда има ограничение на броя на знаците на изпратено съобщение, така че понякога е необходимо да се използват съкращения. В други ситуации е просто по навик.

Други примери за често използвани съкращения в моменталните комуникации са:

вие (вие);

BJS (целувка);

td (всички);

hj (днес);

защо (защо);

LOL ( смее се на глас )