мегатон

Какво представлява Megaton:

Megaton или megatonelada е термин, използван за характеризиране на мерната единица, която служи за оценка на силата на разрушаване, съдържаща се в ядрен снаряд . Тя се равнява на 4 184 души.

Терминът тогава се отнася до класификацията на енергийното отделяне при възникване на ядрена експлозия. Тя е представена от съкращението Mt.

Тази енергийна единица е приета в няколко договора за контрол на ядрените оръжия, както и дава усещане за силата на унищожението в сравнение с конвенционалните взривни вещества. Използва се и за описание на енергията, отделяна при разрушителни събития, като въздействието на астероиди.

Тази класификация се извършва чрез сравняване на енергията, произведена от експлозията на снаряда, с енергията, произведена от експлозията на един милион тона тринитротолуен (TNT), химично вещество, налично в експлозиви.

Тонът (или тона) от TNT е единица енергия, еквивалентна на 4, 184 gigajoules, приблизително количеството енергия, отделено от детонацията на един тон TNT. След това мегатонът (или мегатонът) на TNT генерира енергийна единица, еквивалентна на 4 184 петаджюли.

Научете повече за значението на ядрената енергия.