дистанционно обучение

Какво е EaD:

EaD означава дистанционно обучение . Това е форма на преподаване / учене, медиирана от технологии, които позволяват на учителя и ученика да бъдат в различни физически среди.

EaD позволява на ученика да създаде свой собствен график за учене, тъй като учебните занятия обикновено се преподават онлайн, а студентът посещава само институцията, за да вземе тестове. В тази модалност студентът следва въпроса чрез медии като телевизия, видео, CD-ROM, мобилен телефон, iPod, преносим компютър и др.

Дистанционното образование е регламентирано от Декрет-закон № 2, 494 от 10 февруари 1998 г. на Министерството на образованието, който урежда член 80 от Закона за насоките и основите на националното образование. Наред с други разпоредби, той постановява, че дистанционното обучение ще се предлага от институции, специално акредитирани от Съюза, а Съюзът също ще регулира изискванията за изпити и за регистриране на дипломи, свързани с курса.

В дистанционното обучение, студентът има способността да управлява собственото си обучение, той има голяма самостоятелност да учи и да "наблюдава" класове според наличното си време.

Дистанционното образование е начин на преподаване, който става все по-разпространен. Предлагат се курсове за бакалаври, следдипломни курсове, технически курсове, професионални курсове и др.