Това е това

Какво е това и това:

Това се използва за възобновяване на вече споменатия термин, идея или молитва, която ни дава представа за близостта на слушателя.

Това въвежда нова идея, която все още не е спомената, и може също да посочи близостта на говорещия.

Двата термина се използват, когато ораторът иска да изясни идентичността на нещо или да възобнови съдържанието и да го локализира във времето и пространството, но обикновено се използва повече за възобновяване на вече споменатите идеи и за подпомагане на формулирането на текста. Правилото е основно едно и също за „дай“ и „това“, „това“ и „това“ и „него“ и „това“.

Фрази с това

  • Земята се върти около слънцето, което е известно като превод.
  • Тази обувка принадлежи на мен.

Фрази с това

  • Този аргумент, че мъжете не плачат, е остарял.
  • Кога купихте тази обувка, която носите?