съсед

Какво е съсед:

Съсед е този, който е много близо.

Съседното съществително е по-често свързано с пребиваващия в същия квартал, или в къщата или в съседния апартамент, или на същата улица, сграда или етажна собственост.

Фразата "моят съсед притеснява силната си музика" означава, че обитателят на къщата в съседство, или на място, много близо до жилището на субекта, обикновено слуша музика с голям обем. Факт е, че околните къщи също могат да слушат, което в крайна сметка нарушава останалите жители.

Както прилагателно, съседът се казва, че е близо, дори ако е на друг мащаб. Както в "планетите Венера и Марс са Земни съседи в Слънчевата система".

То се среща и в смисъл на аналогичен или подобен. Когато се говори за два вида сходни животни, например, на неформален език се казва, че "те са съседи".

Съседът е мъжка дума, съответстваща на две граматични класове, на прилагателни и съществителни. Женската е съсед.

Думата vizinho, с S, не съществува на португалския език и затова нейният правопис е неправилен.

На английски, съсед е съсед. На испански език преводът на съседа е съсед.

Синоними на Vizinho

  • до
  • близо
  • резидент
  • обитател
  • сходен
  • аналог
  • Да харесва
  • непосредствен