ДКО

Какво е CTPS:

CTPS означава " Работно и социално портфолио", документ, който записва дейността на гражданина като работник. Той е задължителен за всички работници, независимо дали в дейности, свързани с търговията, промишлеността, селското стопанство, животновъдството или домашните.

Работната карта гарантира на гражданите основните трудови права като осигуряване при безработица, социалноосигурителни обезщетения и фонд за гаранционно обслужване (ФГТС).

Издаването на CTPS се извършва от Регионалния надзор на труда и заетостта (SRTE) и от бензиностанции за служители.

От 2008 г. насам новият работен портфейл е издаден чрез компютъризирани средства чрез система, която обединява всички бразилски работници. Той е син документ, по-устойчив от предишния и с по-голяма защита срещу измами. Работното портфолио на чуждестранните граждани в Бразилия сега е зелено.

Тя може да бъде поискана от хора на възраст 14 и повече години, като се има предвид, че наемането на непълнолетни от 14 до 16 години трябва да принадлежи към категорията чираци.

CTPS е създаден с Указ № 21, 175 от 21 март 1932 г., а по-късно регламентиран с Декрет 22.035 от 29 октомври 1932 г.