верен

Какви са верните:

Верен е множествено число от верни, прилагателно на португалския език, използвано за квалифициране на нещо или някой, който действа с лоялност, вярност или честност.

По правило това прилагателно (множествено число) се използва като синоним на група хора, които са надарени с вяра в нещо, обикновено религиозно учение.

Някои от най-често срещаните синоними на вярващите са: вярващи, религиозни, християнски, католици, стада или последователи.

Научете повече за значението на верните и верните.

Пример: "Вярващите вървяха по 10 км по време на шествието" или "Вярващите организират коледно бдение" .

В този смисъл правилната форма на писане е "вярна" (с остър акцент), но думата "верни" съществува и в португалския език, но се отнася до спрежението на глагола "до огне".

Основният антоним на "верните" е терминът "неверници", който съответства на качеството на група, която няма вяра, вярност или честност, т.е. пълната противоположност на вярващите.