В полза на

Какво е Pro:

Pro е израз, използван в смисъл да бъдеш или да бъдеш в полза на нещо или нещо, точно както си наясно с неговата защита.

Пример: "Студенти се борят за правата на човека" .

Много хора бъркат употребата на думите "за" и "за". И двете са правилни и означават основно едно и също нещо: да си за или заради нещо.

Разликата обаче, която ще определи правилното използване на всеки един от тези термини в изреченията, е как се съставя изречението. В случай на "прол", тази дума изисква използването на предложението "в", формирайки израза "в полза".

Пример: "Утре ще има шоу за свобода на изразяване . "

Терминът "pro" се използва като наречие и обикновено се свързва със следващата дума с тире.

Пример: "Утре ще има шоу за свобода" .

Етимологично, думата "прол" произлиза от латинския проде, и този термин е дошъл от продест, което означава "за" или "полезен".

Синоними за em pro

  • В полза на
  • В полза
  • За печалба
  • за
  • В полза на
  • В защита
  • В помощ
  • В името.