Ipsis verbis и ipsis litteris

Какво представлява Ipsis verbis и ipsis litteris:

Ipsis verbis и ipsis litteris са латински изрази, които означават съответно "с едни и същи думи" и "със същите букви" .

И двете изрази - ipsis verbis и ipsis litteris - често се използват в текстове или формални дискурси в правната и академичната сфера.

Някои хора все още използват и двете изрази като синоними в смисъл на означаване на буквалността на нещо, което е било казано или написано от конкретен индивид.

Въпреки това, някои учени твърдят, че всеки израз трябва да се използва в различни ситуации.

Например, ipsis verbis означава "едни и същи думи" и се използва за позоваване на устен език, т.е. когато се случва пълното възпроизвеждане на реч или реч.

Научете повече за значението на израза " In verbis ".

Ipsis litteris е свързан с буквалното възпроизвеждане на писмения и текстовия език, пряко позоваване на смисъла на този израз: "със същите букви". Когато текстът е предаден вярно на оригинала, се казва, че това е ipsis litteris .