светотатство

Какво е Sacrilege:

Свещеничеството е акт на неуважение към свещеното ; е неспазването на нормите на определена религия. Така светотатството се тълкува според гледната точка и доктрината на всяка вяра и религия.

В религиозната сфера свещеничеството се счита за сериозен грях, защото директно уврежда вярата и учението на последователите на определена вяра. Пример за светотатство е използването на символи или изображения от религиозен характер за търговски, сексуални или иронии, за да се критикува въпросната религия.

Свещеничеството е профанично действие, т.е. когато с унижение се третират тайнствата на библията или местата, посветени на Бога, като църкви и джамии.

Дори в съвременните времена, според правилата на някои религии, акт на светотатство може да бъде наказан със смърт или лишаване от свобода, особено в някои екстремистки религиозни групи.

Свещеничеството обикновено се счита за грях, а наказанието е запазено, за да се прилага в така наречения "живот след смъртта"; място, което според католиците и други доктрини ще зависи от поведението и действията на човека в живота. За индивиди, които извършват свещеничество, например, резервираната съдба ще страда в "ада".