шейх

Какво е шейх:

Шейх е дума от арабски произход ( xāyẖ ), която означава „главен“, „суверен“, „старейшина“, „лидер“ или „губернатор“. В арабската култура титлата шейх се счита за чест на нещо престижно.

Използването на израза Шейх се прилага, за да се нарече главата на арабско семейство, клан или племе. Тя може да се използва и като титла за главен съдия на арабско село. В допълнение, името се прилага и за високопоставените мохамедани (последователи на Мухаммад) църковни служители.

Обикновено титлата шейх се наследява от баща на син в патриархално племе. Въпреки това, човек също се счита за шейх, когато завършва ислямски изследвания, специализирайки се в учението на ислямската религия, исляма. Така арабският шейх може да поеме отговорността за поддържането на джамиите, провеждането на ислямски бракове и воденето на молитвени сесии.

В съвременната западна култура думата шейк се свързва с индивида с голям социален статус, с достатъчно пари, известни и популярни в групата, в която е вмъкната.

Вижте също:

  • Shekinah