анатомия

Какво е анатомия:

Анатомията е микроскопично или макроскопично изследване на физическата структура на органичните същества с оглед на формата и разположението на техните органи.

Анатомията е една от областите, които се изучават в биология и курсове по медицина, например, където учениците научават как работи и къде се намира всяка част от тялото на живо същество.

Обикновено изразът " правене на анатомия " е свързан с действието на дисекция на тялото, т.е. отварянето му хирургически и анализ на всяка част от тялото.

В преносен смисъл думата анатомия е свързана с задълбочен анализ на нещо. Пример : "направете анатомията на текста".

Смята се, че човек с " красива анатомия " има добра структура на тялото.

Анатомия на човека

Човешката анатомия, от медицинска гледна точка, се състои в познаването на всички структури на човешкото тяло по отношение на техните здравословни условия.

Повечето анатоми специализират само в определени области на човешкото тяло, като мозъка, сърдечната система, дихателната система и т.н. Дисекциите на тялото са идеалните дейности за упражняване и изучаване на човешката анатомия.

Две основни пътеки могат да бъдат проследени в човешката анатомия: топографска анатомия, когато изследването на органите се прави от тяхното местоположение в тялото; и описателна анатомия, когато фокусът е върху биологичните тъкани, които съставляват анализираните органи.

Човешката анатомия все още има за цел да изследва морфологичния произход на тялото, т.е. мотивите, които са накарали структурата на човешкия организъм да бъде такава, каквато е тя. За да постигне своите цели, той използва ембриология, еволюционна биология и други известни науки.

Патологична анатомия

Патологичната анатомия се свежда до изучаването на органи, които са болни или страдат от дефицит. Патологията е клон на медицината, който изучава болести, а патологичната анатомия е част от това изследване.

Знайте също частите на човешкото тяло.