Направете го жизнеспособно

Какво означава това:

Viabilizar е глагол, който означава да се направи осъществимо или да стане възможно .

Някои синоними на осъществими са: да се даде възможност, да се осигури, да се осигури, да се предостави. Антонимите, които могат да бъдат осъществими, могат да бъдат: направи го невъзможно, трудно, възпрепятства.

Що се отнася до етимологията, този глагол означава да се създаде път или път към някаква цел. По този начин, за да се даде възможност на нещо да се отговори на условията, за да го постигне, т.е. да се направи план или проект осъществим. Пример: След много месеци на планиране, той успя да направи системата за доставка на компанията жизнеспособна.

На английски език глаголът е приложим и може да се преведе чрез "make possible", "make feasible" или "enable" .

Някои хора имат съмнения относно изписването на думата, по-конкретно между осъществимото и жизнеспособното . Правилната форма е жизнеспособна, защото записът viabilisar е грешен, тъй като е дума, която не е част от речника на португалския език.