Аз се покланям

Какво е Afinco:

Afinco е мъжко съществително име на португалския език, използвано за дефиниране на действие или ефект на фокусиране, стремеж или посвещаване на нещо или нещо .

Думата hard е свързана с постоянство и упоритост в постигането на нещо, независимо дали е работна цел или цел на живота. Това е ангажимент за постигане и постигане на това, което очаквате с нетърпение.

Твърдостта може да бъде обвързана и с упоритостта, характеристика на индивида, която може да се интерпретира пейоративно, но в този контекст упоритостта има смисъл на постоянство или приложение към нещо, без да се отказва, докато не приключи или завърши целта.,

Синоними за afinco

  • Hold On
  • afincamento
  • настойчивост
  • постоянство
  • усилие
  • упоритост
  • постоянство