офис

Какво означава Office:

Офисът е английска дума, означаваща офис . Тя произхожда от латинското officium, свързано с обхвата на работата.

Офисът е място, стая, набор от стаи или сграда с цел управление на фирма или организация с търговска или промишлена цел. Ex: Той е най-смешният човек в офиса. Той е най-веселият човек в офиса.

Освен това, на английски език думата office може също така да посочи позиция на власт, която често се използва за описание на политическата длъжност. Пример: Президентът отново се кандидатира за длъжност. / Президентът ще се кандидатира отново.

Човек, който е независим или работи от дома си, има домашен офис, което означава „домашен офис“.

В областта на информационните технологии терминът backoffice показва невидимата част от уебсайт, където сайтът се редактира и поддържа. Напротив, фронтфиш е цялата част, която е видима за посетителите на сайта.

Microsoft Office

Офисът е и обозначението, дадено на набор от програми, създадени от Microsoft за подпомагане на потребителя в областта на офисната работа (и не само).

Microsoft Office включва програми като Microsoft Word (за създаване и редактиране на текстове), Microsoft Excel (за създаване на електронни таблици, електронни таблици и др.), Microsoft PowerPoint (за създаване на презентации) и няколко други.

Вижте също:

  • BackOffice
  • Домашен офис