жиголо

Какво е Gigolo:

Жиголо е мъжко същество, което определя индивида, който оцелява или е подкрепен от друг човек в замяна на сексуални услуги . Тя може да се счита за синоним на "програмно момче" или проститутка.

Обикновено жиголото е пряко свързано с проституцията, но думата се използва и пейоративно, за да се определи човек, който оцелява за сметка на трети лица, в един вид експлоатация.

Жиголо може да осигури сексуални услуги за мъже, жени или двойки в замяна на финансова помощ или ценности.

В седмото изкуство, жиголо се появява като герой, почти винаги използван с комедиите, както се случва във филмите " Европейски гигол " или " Жиголо от инцидент ".

Жиголите и сводниците често са объркани като синоними, но има голяма разлика между значенията на двете думи. Докато гиголите са хора, подкрепяни от друг индивид в замяна на материални блага, за сводника се знае, че контролира и „управлява“ работата на „момичетата от програми“, известни също като проститутки.

Вижте също: Значението на Книгата се издига.