красноречие

Какво означава красноречие:

Красноречието е съществителното, което показва качеството на красноречив човек, е способността да се произнасят добри речи. Тя може да бъде и синоним на ораторство и реторика.

Философията разглежда красноречието като изкуство да говори добре, да може да изрази гледна точка или идея по един възвишен и компетентен начин.

Красноречието може да бъде свързано и с изразителност, да бъде начин да се вълнуват или да предизвикат емоции във вашата аудитория.

Някои автори посочват, че красноречието е дар, който се ражда с някои хора, които имат естествена харизма, присъствие и форма на реч, която пленява други хора.

Красноречие и законно ораторство

Красноречието е от съществено значение за хората, които имат правни функции, като например адвокати, които трябва да общуват пред съдия, жури и други.

В този случай красноречието като способност за убеждаване е фундаментално в юридическия закон и обхваща няколко области като реч, реч, ритъм и интензивност на речта и т.н.

Научете повече за:

  • риторика
  • красноречив