собственост

Какво е собственост:

Собствеността е дума на английски, която означава държава или акт на притежание над нещо . Тя е синоним на собственост, притежание или господство .

Собствеността на думата се формира от собственика (което означава собственик или някой, който притежава нещо) плюс кораб (суфикс, който показва състояние, характер, занаят или способност).

Обикновено собствеността се състои от законно право върху нещо, което се счита за нотариален акт. Въпреки това собствеността може да бъде и група или организация, съставена от собственици.

Терминът " собственост" показва правата и отговорностите, които са присъщи на имота или стоката, които дадено лице придобива.

Цялата компания има собствена структура или структура на собственост на английски език. Компаниите могат да бъдат структурирани по различен начин, например: индивидуален предприемач, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, консорциум, кооперация и др.

Клауза за собственост

Клауза за собственост или клауза за португалска собственост е част от договор, в който се дефинират условията за собственост на конкретна стока.

Пример за клауза за собственост е: всички активи остават собственост на продавача, докато не бъдат изплатени изцяло.