решаващ

Какво е от решаващо значение:

От решаващо значение е прилагателно от два рода, латинските "criticalis", които могат да изразят три различни значения. В зависимост от контекста, тя може да означава нещо трудно, положително или дори фундаментално:

1 - Когато се отнася за всичко, което е свързано с голяма трудност, която е била или е трудна, трудна, болезнена, болезнена, твърда или бодлива;

Например:

Ерата на военната диктатура беше решаващ момент в историята на страната.

2 - Когато се набляга на силата на решителност, на решение, или на това, което е категорично, ясно, положително, решително решаващо;

Например:

Мотивацията е решаваща точка за постигане на всяка цел.

3 - Когато тя представлява нещо много важно за случая, това, което е фундаментално, съществено, от капиталово значение;

Например:

Възстановяването на играча е решаващата фаза за победата на отбора.