дедукция

Какво е Ilation:

Илацията означава дедукция, предположение, заключение. Това е актът за достигане до окончателно заключение, за определени факти или принципи . Това е да се формулира хипотеза чрез следване на разсъждения.

Граматически илацията е женственото съществително. От латинското "illatione", което означава илюзия, дедукция, заключение.

За да се направи илюзия, трябва да се направи окончателно заключение, основано на някои данни, наблюдавани от предположения, то е да се направи извод на някакъв факт, без да е изправен пред конкретни доказателства, доказани факти.

Илюстрацията е актът на правене на предположения, базирани на предположения, данни, основани на предположения.

"Те са само изявления" е израз, използван, когато искаме да потвърдим, че данните изобщо не са точни, което се основава само на неясни изводи.

Думата илюзия се използва широко в правната област. Пример: "Преценката на ответника не може да се основава на заключения или предположения. Наказателната присъда изисква доказателства. "