Futricado

Какво е Futricado:

Футуристът означава търсене, досаждане, тормоз. Тя произтича от глагола futricar, което означава "fuxicar", "pestering", "вълнуващо", "интригуващо", "провокиращо", "натрапчиво към нещо, което да наруши", "увреждане" или "преговори за измама".

Футуристичен е човек, който е бил жертва на клюки, клюки; което е било или все още се тормози с критики или обвинения, клевета или клевета. Това е някой, който е раздразнен от провокации или изявления за него, които не отговарят на истината.

Човек, който е жертва на измама, който е измамен в бизнеса, е в неравностойно положение.

Личните предмети на човек могат да бъдат и futricados. Това означава, че те могат да се разбъркват или търсят.

"Футрикада" означава също дрехи или стари прибори, безполезни, прагове.

Някои получени термини са "futrica" ​​(презрян човек, без социална значимост); "futricagem" (действие на futricar); "Futriquice" (същото като futricagem).

Друг свързан термин, "futre", е от френски произход ( foutre ) и в известен смисъл означава " рити, подъл, презрян".