Център за обаждания

Какво е Call център:

Call center е кол център, който има за цел да направи интерфейса между клиента и компанията . Това е израз на английския кол център .

Услугата Call Center е канал за връзка, който функционира като техническа поддръжка или друга специализирана дейност, за да отговори на нуждите на клиентите .

Кол центърът включва набор от функции, като компютър, телекомуникационно оборудване, системи и носители, които взаимодействат с клиентите и позволяват голям брой обаждания едновременно.

Центърът за обаждания използва технологии, които оптимизират услугите му, като Компютърна телефонна интеграция (CTI), която позволява интегрирането на телефона към компютъра, управлението на връзките и разпределението на същите чрез операциите и насочването към специализираните служители.

Друга технология, използвана в Call Center, е IVR ( Interactive Voice Response ), който дава възможност за взаимодействие с клиентите чрез предварително записан звук, което ви позволява да изберете този, който ще отговаря на вашите нужди чрез менюта.

Услугата на кол-центъра обикновено се създава в самата компания, а услугата за телемаркетинг (търговско обслужване) почти винаги се възлага на външни изпълнители.