вреда

Какво е увреждане:

Нарушението е мъжкото съществително, което означава увреждане, нараняване, загуба . Също така е синоним на повреди, счупвания и недостатъци. Много се използва в предложната фраза " в ущърб на ".

Според етимологията увреждането идва от латинския термин detrimentum, също свързан с "детрит", което показва загуба или износване, причинено от триене. Тази дума може да означава нараняване или нараняване, претърпяно от някого, което може да е морално или материално.

В граматиката фразата "в ущърб на" се използва в случай на противоположност между два елемента, като един се избира, а другият се отхвърля / нарушава. Тази фраза има същото значение като "вместо".

Фрази с „над“

Тя реши да се посвети на семейството си в ущърб на професионалната си кариера.

Треньорът избра нападателя в ущърб на защитника.

Ученикът се е възползвал от учителя в ущърб на всички останали студенти.

Той следва религиозния живот в ущърб на политическата си служба.