Да разсъждаваме

Какво е Arrazoar:

Arrazoar е глагол на португалския език, свързан с акта на представяне на причини, аргументи или обосновки за нещо на някого.

Глаголът arrazoar може да бъде класифициран, според неговото използване, като индиректно, транзитивно, транзитивно, директно транзитивно или индиректно транзитивно.

Сред различните сетива, в които може да се използва терминът arrazoar, е действието на демонстрация и защита на нещо или на някой, използващ мотиви и аргументи. Този глагол може да означава и действие на разсъждения, обсъждане или обсъждане на конкретен предмет.

Пример: "Адвокатът иска да разсъждава пред съдията."

Да се ​​противоречи (или противоположно) означава да се отговори на акта на разсъжденията, т.е. да се противопостави на въпрос или обвинение.

За християните е известно, че думата "разум" присъства в някои пасажи на свещената библия. В книгата на Исая 1:18, например, е писано: "Елате, да разсъждаваме ", казва Господ .

В този контекст терминът има смисъл да обсъжда или да говори с Бог за конкретен предмет или ситуация.

Синоними на arrazoar

  • да спорят
  • да говоря
  • да говоря
  • да обсъдим
  • да говоря
  • причина
  • за лечение
  • да изложи