плосък

Какво е Bemol:

Bemol е мъжко съществително в контекста на музиката и се състои от графичен сигнал, който показва намаляването на полутон (половин тон) на предишната бележка .

В резултата може да има и двойно плоско или двойно плоско, което се състои в удвояване на сигнала преди въпросната бележка.

Освен това, думата flat е свързана с различни прояви, свързани с музиката, като магазини или студия. Пример за това е студиото Бемол, открито през 1967 г. и разположено в Бело Оризонте.

Смели и остри

Острият е графичен сигнал, използван, за да направи увеличаващата се модификация на честотата на нота или акорд в 1 полутон, тоест, показва, че бележката трябва да се покачи до половин тон.

Бемоли и остри предмети са известни и като музикални инциденти и именно те определят тоналността на дадена песен.