практика

Какво е Praxe:

Praxe означава рутинна, установена и честа процедура, която обикновено се практикува .

Praxe е женско съществително, което показва какво е обичай, което се прави по обичайния, ежедневен начин.

Praxe е всеки ритуал, изпълняван със същата честота, това е процедура, която остава същата за дълго време и става рутинна.

Думата praxe произхожда от латинската " praxis ", по този начин е написана с (x), а не с (ch).

Обикновено при форматирането на даден текст, с цел да се подчертаят някои думи или фрази, да се използват удебелени маркировки, кавички, курсив и т.н.

Административните практики са процедурите, рутинните норми, възприети в публичните служби в ежедневния живот.

Академичната практика е името, дадено на тръса, изпълняван от ветераните на първокурсниците, в университетите, в Португалия.