срам

Какво е Ignomnia:

Ignomínia е женствено съществително, което означава сериозен публичен срам и е синоним на позора, opóbrio, глупост, укор .

Тази дума произхожда от латинския термин „ ненавист“, което означава нещастие или акт на загуба на „добро“ име.

Безчестието е проявление, което има за цел да унижи или унизи човек, състоящ се от гняв или обида. Ex: Когато бях уволнен, шефът ми ме обиди пред колегите ми. Това беше най-голямото позор, което някога съм имал.

В няколко случая, позорът е свързан с определени несправедливости и в ситуации на хора в неравностойно положение поради бедност, например.

Позорът се състоеше от наказание, приложено по време на хегемонията на Римската империя . По онова време позорът можеше да бъде създаден единствено от цензор и беше военно наказание, което служи като дискредитация и публичен срам. Позорът можеше да бъде понижаването на военния ранг или в някои случаи наказаните трябваше да се появят публично без военния си пояс, което беше голяма срам за войник.