свестен

Какво е достоен:

Достойно е мъжко и женско прилагателно, което описва някого или нещо, което отговаря на правилата на благоприличието ; означава удобно, правилно, адекватно, чисто, чисто .

Един достоен човек показва спокойствие, честност и приличие. Ex: Сред толкова много хора на тази партия, той беше единственият, който беше облечен по приличен начин. / Шефът ми е постигнал успех, защото винаги е имал прилична сделка със своите работници.

Приличен или достоен

По отношение на съмнението между достоен или достоен, важно е да се отбележи, че двете думи са в речника на португалския език, но имат различни значения. Следователно те са думите parônimas, тоест имат подобен правопис, но имат различни значения. Достойното е свързано с почтеност, докато descente се отнася до нещо, което се спуска.

Някои хора правят грешката да записват, когато всъщност искат да пишат прилично.

Приличната общност се състои от образовани, достойни хора с добра поза и солидни ценности. От друга страна, приличната общност се счита за упадъчна общност, която е морално низходяща.