аксиален

Какво е Axial:

Аксиалното е прилагателно от два рода, което отговаря на нещо по отношение на оста или има форма на ос .

Терминът аксиален скелет служи за описване на 80 кости, които са част от главата и ствола на човешкото тяло. Той има това означение, защото тези кости функционират като оста на човешкото тяло.

Аксиална симетрия

Аксиалната симетрия е израз на контекста на геометрията, който показва съответствието между две определени точки, в които сегментът, който ги обединява, намира права линия под прав ъгъл в средата.

Радиален и аксиален

Радиални и аксиални са думи, използвани в контекста на физиката. Аксиална сила се простира по надлъжната ос на пръта, докато радиалната сила е от централна външна точка.

Радиални и аксиални бутални помпи са машини, използвани в строителството, автомобилната индустрия, селското стопанство и др.

Аксиална турбина е ротационна реакционна машина с непрекъснат поток, където популярният флуид се източва успоредно на оста на въртене, протичаща през роторните лопатки, за разлика от радиалната турбина.

Все още в контекста на машините, аксиален компресор използва газове, за да създаде налягане и една аксиална помпа служи за изпомпване на течности.