убеждаване

Какво е убеждаване:

Убеждението е женственото съществително, произхождащо от латинския термин persuadere, и се състои в акта на убеждаване или убеждаване .

Понятието за убеждаване е тясно свързано с убеждението и убеждението, защото убеждаването на някого означава, че те вярват или приемат определена идея. Освен това убеждаването също може да убеди някой да вземе определен тип отношение.

Терминът власт на убеждаване се отнася до способността на човек да убеди другите. Убеждаването е форма на стратегическа комуникация, която се осъществява чрез логически или символични аргументи. Така аргументативността и реториката са от съществено значение за убеждаването на някого.

Убедителността е много важна черта на лидерството. Ефективен лидер трябва да знае как да убеди други хора да следват неговите инструкции и дадени пътища и инструкции.

Убеждаване с книги

Книгата, озаглавена Убеждаване или убеждаване (оригинално заглавие), е последният роман, написан от Джейн Остин. Това произведение е публикувано след смъртта на писателя, има много автобиографично съдържание и разглежда проблема с даването и следването на съвети.

Рационално убеждаване

Рационалното право е израз на правния обхват и се съдържа в член 131 от Гражданския процесуален кодекс: „Съдията свободно преценява доказателствата, като се има предвид фактите и обстоятелствата по делото, въпреки че не се твърди от страните, в изречението мотивите, които формират убеждението. ”В този принцип съдията взема решение според критичните и рационални стандарти.