земекопни

Какво е Earthmoving:

Земните ходове са по-малко обикновен термин, който се отнася до изкопаването на земята, което означава действие или ефект на насип, изпълвайки земята на земята, за да остане плоска . Състои се от техника, използвана в строителството .

Този термин, който е свързан с гражданското строителство, се отнася до процесите на изравняване или изглаждане на определен терен, където често излишната земя се премества на места, където има по-малко земя. Този процес е много често срещан в няколко конструкции. Terrapleno е терен, който е изпълнил депресия или кухина, става плоска.

Първите земетресения бяха извършени от вавилонците и египтяните. Днес земни работи се използват в проекти за топография (като язовири, сгради, летища и т.н.) и се извършват от ефективни машини.

Земни или земни работи

Често земните работи са в някои речници като синоним за земни работи, но е препоръчително да се използва терминът земно движение, който дойде на първо място.

Въпреки това някои хора казват, че има разлика между двете думи и че земните работи са само равен терен, без да се използва земя от друго място, какъвто е случаят с земята.