Неща за правене

Какво е екскурзия:

Екскурзия е женско име на португалския език с произход от латински " excursione ", което означава пътуване или екскурзия за развлекателни или образователни цели.

В преносен смисъл терминът екскурзия може да означава и разходка, отклонение, екскурзия, нахлуване.

В военния или военния контекст екскурзията може да се разглежда и като атака или инвазия, враждебна към вражеска територия.

Обиколете една дума, която се отнася до туристическия свят, защото тя може да бъде група, която пътува, за да познава различен град или държава. Най-известните екскурзии са обиколки на големи религиозни обекти (като храмове) или места, които предлагат възможности за забавление (например, увеселителни паркове).