въпрос

Какво е материя:

Материята е всяко вещество, което заема място в пространството . От латинския език материята (физическата субстанция) е нещо, което има маса. Това е всичко, което има обем и може да се появи в твърдо състояние, течност или газ.

"Материята", в преносен смисъл, е обект на разговор, дискурс и т.н. Това е съдържанието на новина или новина.

"Материя" са "дисциплините", които са част от учебната програма на учебните заведения, чиято цел е да обучава и обучава студентите.

"Органична материя" е останките от животни (екскременти и трупове), а растителните остатъци (листа, клони и корени), които се разлагат в почвата и чрез действието на микроорганизми, стават плодороден материал, използва се за торене на растенията.

"Суровина" е основното вещество за производствения процес на всеки продукт. Пример: В Бразилия захарната тръстика е суровината, използвана за производството на етанол.

Рене Декарт е първият философ, разкрил дуалистична концепция, признаваща съвместното съществуване на две различни вещества, материя (тялото), която се осъществява в пространството, и дух (нематериална субстанция), съзнание.