още

Какво е скрито:

Ulterior е мъжко и женско прилагателно на португалския език, използвано за описване на нещо, което се намира отвъд, което заема следващото място в серия, което пристига или се случва по-късно .

Ulterior произлиза от латинската дума ulteriore и означава нещо, което ще се случи в бъдеще. Знаейки това, задните и следващите са две синоними на думата скрито. Пример: Допълнителни инциденти потвърдиха нашето подозрение.

Макар да не е широко използвана дума в неформалните разговори на ежедневния живот, тя често се използва в изрази на правния обхват, като например по-нататъшно обсъждане, по-нататъшно производство или последващо обединяване. Този последен израз служи за описване на множеството теми, които се намесват в една или в двете страни на съдебния процес.