шаманизъм

Какво е шаманизъм:

Шаманизмът е набор от наследствени вярвания, които обхващат практики на магия и призования за установяване на контакт с духовния свят.

Шаманизмът е религиозна проницателност, която дава на шамана способността да влезе в транс и да се свърже с духовния свят. Тази връзка ви дава възможност да лекувате болести, да влияете на природата, да улесните лова, да предполагате тайни, да предвиждате бъдещето, да предотвратявате злото или да изпълнявате свещенически задължения. Шаманът успява да направи пътуване до друг свят, чрез приемане на трансцендентална природа или чрез превръщането си в друго същество.

Тези прояви са характерни за сибирските народи в Северна Азия, но в местните племена по света същността на тези прояви е сходна, основана на наблюдението на знаците на природата и намесата на шаман. Въпреки че истинският шаманизъм е бил развит сред различните народи на Сибир и Централна Азия, добре известно е, че в Америка, Югоизточна Азия и Океания има религиозни практики, тясно свързани с нея.

Шаманът е духовен лидер, в който общностите разпознават свръхестествени способности. Той е мощна фигура, която свързва естествения и духовния свят. Той получава правомощия на магия, пророчество и изцеление.

Този набор от практики се превърна във философия на живота, чрез която хората търсят баланс, познание, спокойствие, физическо и духовно благополучие. Милиендната мъдрост и ученията, предавани през поколенията, водят практикуващия да изпита вътрешна трансформация.

Новите направления на шаманизма, наречени нео-шаманизъм или градски шаманизъм, се основават на познаването на древните традиции, които влизат в хармония със света днес. Практиките и техниките, използвани в шаманизма, включват танци, песни, барабанни удари и други музикални инструменти, медитация, дискусия, споделяне на знания, свидетелства и истории.

В Бразилия шаманските практики са често срещани в индийските племена, като шаманът е шаман.

Шаманизъм и животни

Животните имат голямо значение в света на шаманизма, тъй като според тази практика индивидът може да открие животното-пазител, което съществува във всеки един от тях. Това животно-пазител може да бъде познато и като животно на властта, тотем, нагуал или защитен дух.

Всяко от тези животни има различни характеристики. например, вълкът представлява социални умения, вярност, щедрост, любов и способност да преподава. Мечката е свързана с несъзнаваното и представлява инстинктите. Бухалът представлява пътя към мъдростта и в някои традиции може да бъде добра новина или лоша новина.

Вижте също:

  • тотем
  • нося