WiFi Hotspot

Какво е WiFi Hotspot:

WiFi hotspot указва място, където можете да имате достъп до интернет и е термин, който идва от английски. Hotspot означава " топло място " и WiFi означава безжична мрежа, т.е. местна, обикновено бизнес помещение, където човек може да използва интернет без да е необходимо кабели или кабели.

WiFi hotspots обикновено са обществени места като търговски центрове, барове, хотели, ресторанти, летища и т.н., които дават възможност на клиента да сърфира в интернет, докато чака услуга. Повечето места с WiFi Hotspot изискват от лицето да плати, за да го използва, или в случай на търговски обекти, да закупи продукт или нещо в минимална стойност, за да се ползва от ползата.

За да използвате WiFi Hotspot е много просто, трябва само да имате лаптоп, мобилен телефон или таблет, който позволява интернет връзка с безжична технология. Компаниите, които решат да имат WiFi Hotspot трябва да бъдат много внимателни при инсталирането на мрежата, защото в зависимост от местоположението, може да има много бариери във връзката и те могат да навредят на предлаганата услуга.

За да получите достъп до точка за достъп до WiFi, почти винаги трябва да знаете паролата за достъп до мрежата, освен ако не е отворена мрежа. Има и приложения, които "превръщат" мобилните телефони в горещи точки, което означава, че хората могат да се свързват с интернет чрез мрежата, предоставена от устройството, което притежава това приложение.