напоследък

Какво е Напоследък:

Напоследък това е наречие, формирано от последната дума, което може да означава по-късно, наскоро или накрая .

Тази дума често се използва, за да се опише нещо, което се случи наскоро или напоследък. Например: Напоследък футболистите се появяват много по новините.

Съществува и случай, че се използва за посочване на нещо, което се случи по-късно или последно. Например: Той беше много точен в първите 3 месеца, но напоследък закъснява всеки ден!

На английски, напоследък думата се превежда. Например: Напоследък не се чувствах много добре.