Държавната хазна

Какво е публично изслушване:

Министерството на финансите означава публична хазна, е термин, произтичащ от латински, aerarium. Министерството на финансите е парите, които правителството трябва да управлява в страната, е набор от стоки, съставен от финансови ресурси, национално богатство и т.н.

Държавната хазна се контролира от Министерството на финансите, което е съвкупност от органи на публичната администрация, която има за цел събиране и инспектиране на данъци, така че е набор от ценности, принадлежащи на държавата.

Обществената хазна е всъщност плеоназъм, който е излишен израз, че втората дума има същото значение като първата. В този случай, ако съкровищницата вече означава съкровищницата и активите на правителството, очевидно съкровищницата винаги ще бъде публична, така че не е необходимо да се използва публичната дума.