SSP

Какво е SSP:

SSP е акронимът на Секретариата за обществена сигурност и е отговорна бразилска публична агенция, която има няколко функции.

Някои от дейностите на ЕСП са да се позволи регистрирането на съобщения за настъпване на кражби на превозни средства, загуба на документи, изчезване на хора и други.

Секретариатът по обществена сигурност отговаря и за издаването на лични карти на гражданите. Когато портфейлът е издаден, той се появява на най-горния SSP, който е издаващата агенция, както и държавата, в която е издаден.

Всяка бразилска държава има своя SSP и нейните действия. SSP е отговорен и за издаването на удостоверение за съдимост, което е документ, който търси записи на лица в полицейски документи и е документ, поискан от дружества и други публични органи.

Основната цел на ЕСП е да гарантира обществения ред и запазване на гаранциите на гражданите, както и защитата на живота и имуществото чрез съвместни действия на неговите органи по сигурността. SSP насърчава няколко действия за прогнозиране и ограничаване на престъпността и контрол на притежаването на оръжия.

Секретариатът по обществена сигурност действа с различни други административни органи във всяка държава, също за борба и предотвратяване на корупцията, намаляване на насилието и престъпността и администриране на затворническите служби.