Ermo Place

Какво представлява Lugar Ermo:

Пустинята е пустинно място, пустиня, негостоприемна, без жители, която предизвиква страх и несигурност. Ермо е дума, която има произход от гръцката ерамос и от латинската "ерему", което означава самотен.

Ермо е прилагателно, което отговаря на това място, което е самотно, изоставено, което е случайно.

Отшелникът или отшелникът е човекът, който живее в пустинята чрез покаяние, е този, който се изолира от социалния контакт, който живее без придружител на отдалечено място, далеч от контакт с друго лице.

Ермо е и първото лице в единствено число, което е показателно за глагола "ermar", което означава да се намали пустинята, обезлюдяват, гасят или намаляват населението на даден регион.

Наречието „на случаен принцип“ означава случайно, само по себе си, да се води, без сигурност на нищо, без мярка.