Бит и байт

Какво е бит и байт:

Бит е акроним за двоична цифра, което означава най-малката единица информация, която може да се съхранява или предава. Обикновено се използва в компютърната и информационната теория. Бит може да приеме само две стойности, като 0 или 1.

Компютрите са предназначени да съхраняват инструкции в кратни битове, които се наричат ​​байтове. Първоначално байтът е с променлива големина, но в момента има осем бита, а осембитовите байтове също се наричат ​​октети. Има и някои термини, които се отнасят до кратни на битове, като килобит, мегабит (Mb) и гигабит (Gb).

Физически стойността на бита се съхранява като електрически заряд над или под стандартно ниво на един кондензатор в паметта. Но битовете могат да бъдат представени физически по различни начини, като например чрез електричество, оптични влакна, безжична мрежа и т.н.

Един байт е един от интегралните типове данни в компютъра, той се използва за определяне на размера или размера на паметта или капацитета за съхранение на устройството, независимо от вида на съхранените данни. Стандартното кодиране на байта беше зададено на 8 бита. 8-битовият байт най-често се нарича октет в контекста на компютърни и телекомуникационни мрежи.

Значението на битовете и байтовете се дължи на факта, че всичко в компютрите се измерва чрез битове и байтове.