Депозитар на неверника

Какво е защитник на неверниците:

Неверният попечител е лице, което е отговорно за попечителството на имот, който не му принадлежи и го е оставил да изчезне или да бъде откраднат и т.н. От верния депозитар той стана невярно хранилище.

Думата депозитар идва от латинското наименование " deponer e", което означава човек, на когото се дава или на когото се вярва, в депозит.

Когато стоките не бъдат върнати, верният депозитар става невярен. Член 5, параграф LXVII от Федералната конституция посочва сценарии, при които е разрешено гражданското задържане: когато е налице "доброволно и непростимо неизпълнение на хранителни задължения" или в случай на невярващ депозитар.

Независимо от това, публикуването на обвързващо решение на Върховния съд № 25 на Федералния върховен съд определя, че: Гражданското задържане на неверния депозитар, независимо от начина на депозиране, е незаконно . Това означава, че остава само граждански затвор на лицето, което трябва издръжка.