Световна мрежа

Какво е World Wide Web:

Световната мрежа е световна мрежа, известна още като Web или WWW. World Wide Web е система от хипермедийни документи, които са свързани помежду си и работят в интернет.

Световните уеб документи могат да бъдат под формата на видеоклипове, звуци, хипертексти и цифри, а за да видите информацията, се използва компютърна програма, наречена браузър, за да изтеглите тази информация и да я покажете на екрана на потребителя. След това потребителят може да следва връзките на страницата с други документи или дори да изпрати информация обратно на сървъра.

Световната мрежа се появи през 1989 г. като информационен интегратор, в рамките на който по-голямата част от информацията, достъпна в интернет, може да бъде достъпна по-просто и последователно на различни платформи. Стандартната форма на WWW информацията е хипертекстът, който позволява взаимосвързаността между различни документи, вероятно разположени на различни сървъри, в различни части на света.

Хипертекстът се кодира с езика HTML, който има набор от кодиращи знаци, които се интерпретират от WWW клиенти на различни платформи. Протоколът, използван за прехвърляне на информация в WWW е http, който е протокол на ниво приложение, който има обективност да поддържа разпределени, кооперативни и хипермедийни информационни системи.