Зона за свободна търговия

Какво е зона за свободна търговия:

Зоната за свободна търговия е регионален икономически блок, сформиран от няколко държави, с цел намаляване или премахване на митата между страните-членки. Целта на зоната за свободна търговия е да стимулира търговията между участващите страни.

Зоните за свободна търговия бяха създадени след Втората световна война, когато в допълнение към формирането на големите икономически блокове, няколко страни обединиха сили за формиране на геополитически и икономически организации, формирайки регионални икономически блокове от различен тип, включително свободната търговия с цел намаляване или премахване на митата.

В допълнение към зоните за свободна търговия бяха създадени митнически съюзи (отваряне на вътрешни пазари между страни членки или с външни нации) или общи пазари (свободно движение на хора, механика, услуги и капитали).

Сред блоковете за свободна търговия е Меркосул (Общ пазар на Юга), създаден през 1991 г., с цел изграждане на зона за свободна търговия, премахване на митническите бариери и митнически съюз. Членовете на Mecosul са: Бразилия, Аржентина, Парагвай, Уругвай и Венецуела.

Научете повече за икономическите блокове.