CCCP

Какво е CCCP:

CCCP е съкращение на думите на руски на Съюза на съветските социалистически републики, еквивалент на СССР . Западният свят обичаше понятието CCCP за термина на руски, който се използваше в униформи за спортни състезания, културни и технологични събития в бившия Съветски съюз.

Символът и акронимът са придобили много слава и дори с края на Съветския съюз, по време на управлението на Владимир Путин, е възобновено използването на името на страната, съпровождащо възстановяването на съветския химн и повторното използване на знамето с косата. чук като символ на руската армия.

Комбиниран пакет за кодек на Общността

CCCP е също акроним за Комбинирания пакет за кодекси на Общността, който е файл, достъпен на няколко сайта за изтегляне на програми, който има за цел да улесни възпроизвеждането на видеоклипове в Windows. Този пакет съдържа кодеците, така че почти всички използвани видео формати в момента се възпроизвеждат на компютъра на потребителя.

CCCP в Бело Оризонте

Cult Club Cine Pub е кръчма в Саваси, Бело Оризонте, която предлага на клиента няколко възможности за бира (национални и международни), както и културна програма.