s Работни дни

Какви са седмичните дни:

Работните дни са всички онези, в които работата не е спряна, с нормалното функциониране на обектите на стоки и услуги. Обикновено този период варира от понеделник до петък .

Въпреки това, в зависимост от обстоятелствата, съботата може да се счита за работен ден. Например за изплащането на заплатите този ден се счита за полезен.

1 юли - петък (1 работен ден)

2 юли - събота (2-ри работен ден)

3 юли - неделя (неработен ден)

4 юли - понеделник (3-ти работен ден)

5 юли - вторник (4-ти работен ден)

6 юли - сряда (5-ти работен ден)

От друга страна, за банките и другите финансови институции съботата не е непременно класирана като работен ден.

Поради тази причина, ако датата на падежа е събота, неделя или официален празник, и това не се изплаща, няма да бъдат налагани глоби или лихви върху стойността на първия следващ работен ден.

Така, накратко, може да се каже, че работният ден е всеки, който не падне в неделя и / или празник.

Съгласно чл. 216 от Новия Граждански процесуален кодекс (Закон № 13.105, 16 март 2015 г.) няма съдебно дело в събота, неделя и на официални празници.